Condiţii de Utilizare

Condiţii de Utilizare

Acest site web este proprietatea şi furnizat de MoneyGram International, Inc. şi filialele şi societăţile sale afiliate ("MoneyGram"). Prin utilizarea prezentului site web, vă declaraţi de acord cu următoarele Condiţii de Utilizare. Consultaţi deseori aceste informaţii, deoarece se pot modifica în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Restricţii privind Utilizarea

Sunteţi autorizat să vizualizaţi, copiaţi şi tipăriţi materialele prezentate în acest site web, sub rezerva următoarelor:

  1. Materialele pot fi utilizate exclusiv în scopuri informative şi necomerciale interne.
  2. Nu puteţi copia, distribui, modifica, transmite, reutiliza, republica sau afişa în alt mod conţinutul acestui site web în scopuri publice sau comerciale, fără acordul scris expres al Departamentului Juridic MoneyGram privind autorizarea utilizării în aceste scopuri.
  3. Orice copie a acestor materiale sau oricăror părţi ale acestora trebuie să includă menţiunea privind drepturile de autor de mai jos. 
  4. Nu aveţi dreptul să utilizaţi prezentul site sau orice servicii aferente în nici un scop nelegal sau interzis prin prezentul Contract.
  5. Nu aveţi dreptul să utilizaţi nici un dispozitiv, software sau acţiune, incluzând, fără limitare, boţi, spiders, viruşi, viermi sau time bombs, în vederea deteriorării sau intervenţiei în alt mod asupra site-ului sau pentru a intercepta sau expropria orice sistem, date sau informaţii cu caracter personal conţinute de acest site.
  6. Nu veţi utiliza site-ul sau serviciile aferente pentru scrisori în lanţ, mesaje de reclamă, mesaje nedorite sau pentru a vă angaja în activităţi ilegale
  7. Conveniţi să nu utilizaţi acest site pentru a încălca niciun fel de legi, sau pentru a derula nici un fel de alte activităţi care generează răspunderea sau afectează în alt mod fondul de comerţ asociat mărcilor noastre de comerţ.
  8. MoneyGram poate rezilia imediat toate sau oricare dintre drepturile dumneavoastră de a utiliza prezentul site, în orice moment şi  din orice motiv.

Drepturi de Proprietate Intelectuală

Prezentul site web este © 2000-© 2018 MoneyGram.. Toate drepturile rezervate.Mărcile de comerţ şi mărcile de servicii din prezentul site sunt proprietatea MoneyGram şi nu se pot utiliza fără acordul Departamentului Juridic MoneyGram.Toate comunicările, publicările şi încărcările pe prezentul site devin proprietatea exclusivă a MoneyGram. Dumneavoastră nu aveţi dreptul să reproduceţi, rescrieţi programele, dezasamblaţi, modificaţi sau creaţi lucrări derivate de pe site. Nu puteţi îndepărta niciun fel de menţiuni sau legende privind drepturile de autor, mărcile de comerţ sau alte drepturi de proprietate intelectuală incluse în prezentul site sau conţinutul acestuia.

Declinarea Garanţiilor

INFORMAŢIILE DIN PREZENTUL SITE WEB POT CONŢINE ERORI SAU DATE INEXACTE, ŞI VĂ SUNT FURNIZATE „CA ATARE", EXCLUSIV SPRE INFORMARE, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE, INCLUZÂND ORICE TIP DE GARANŢIE PRIVIND VANDABILITATEA, NATURA ADECVATĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU NEÎNCĂLCARE. ANUMITE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE, ASTFEL ÎNCÂT EXCLUDEREA DE MAI SUS ESTE POSIBIL SĂ NU VĂ FIE APLICABILĂ.ÎN NICIUN CAZ MONEYGRAM NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE FAŢĂ DE NICIO PARTE PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE SAU  CONEXE  LEGATE DE SAU NĂSCUTE DIN UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB, INCLUZÂND ÎN SPECIAL ORICE PIERDERE DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII SAU PIERDEREA DE DATE, CHIAR DACĂ POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE A FOST ÎN MOD EXPRES COMUNICATĂ MONEYGRAM.MoneyGram poate opera modificări sau perfecţionări informaţiilor afişate pe prezentul site web, sau produselor sau serviciilor descrise în prezentul site, în orice moment, fără notificare.

Despăgubire

Dumneavoastră conveniţi să despăgubiţi, apăraţi şi asiguraţi MoneyGram, filialele, societăţile afiliate, directorii, administratorii, angajaţii, consultanţii şi agenţii acestuia împotriva oricăror şi tuturor pretenţiilor ridicate de terţi, răspunderii, daunelor şi/sau costurilor (incluzând, fără limitare, onorariile avocaţiale) născute din: (i) utilizarea de către dumneavoastră a site-ului şi oricăror  servicii aferente; (ii) încălcarea de către dumneavoastră a prezentului Contract; şi (iii) infracţiunilor cu intenţie de orice natură. MoneyGram îşi rezervă dreptul ca, pe cheltuiala dumneavoastră, să participe la apărare în cadrul procesului de regularizare. MoneyGram îşi mai rezervă dreptul de a raporta orice infracţiune de care va lua cunoştinţă orice autoritate de stat.

Link-uri

Acest site web poate conţine link-uri către alte site-uri web care nu se află sub controlul MoneyGram Aceste link-uri sunt prezentate exclusiv în avantajul utilizatorului iar MoneyGram nu este responsabilă pentru conţinutul sau transmisia niciunui site web al cărui link este prezentat. MoneyGram nu avizează nici un asemenea site web şi nu exprimă nicio declaraţie privind lipsa de erori sau viruşi pe aceste site-uri. Declinarea garanţiilor mai sus menţionată se aplică şi oricăror site-uri web cu link-uri.

Alegerea Legii şi Aplicarea

MoneyGram controlează şi operează acest site de la sediul său central din Minneapolis, Minnesota, Statele Unite ale Americii şi nu exprimă nicio declaraţie conform căreia acest site este adecvat sau disponibil spre utilizare de la alte locaţii. Dacă utilizaţi site-ul din alte locaţii, dumneavoastră sunteţi responsabil pentru respectarea legilor locale aplicabile. Prezentul Contract este guvernat de legile Statului Minnesota, Statele Unite ale Americii, fără a se aduce atingere principiilor privind conflictul de legi. Toate litigiile sau pretenţiile născute din utilizarea site-ului  se vor soluţiona de instanţele de stat sau federale cu sediul în Minneapolis, Minnesota.